Pracownicy

Każdy temat realizowany jest przez grupę doświadczonych projektantów i ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w określonym kierunku. Wybór optymalnego rozwiązania inwestycyjnego poprzedzony jest gruntowną analizą stanu istniejącego.