Oferta

Główne kierunki aktywności firmy PROMONT, obejmujące ostatnie lata działalności firmy to:

 • optymalizacja techniczna i ekonomiczna procesów technologicznych - inwestycji, modernizacji i remontów,
 • wykonywanie i nadzór nad realizacją projektów wszelkiego typu instalacji energetycznych w branżach:
  • mechaniczno – technologicznej,
  • architektoniczno – budowlanej,
  • konstrukcyjnej,
  • elektrycznej,
  • instalacyjnej,
  • AKPiA.
 • sporządzenie projektów budowlanych dla wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 • wykonywanie audytów energetycznych,
 • wykonywanie dokumentacji koncesyjnych pod UDT,
 • wykonywanie wielobranżowych i wielowariantowych koncepcji i studiów wykonalności rozbudowy i modernizacji istniejących oraz budowy nowych obiektów energetycznych,
 • prowadzenie procesu ofertowego wraz z ostatecznymi negocjacjami kontraktowymi – współdziałanie z Inwestorem,
 • przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Inwestora prowadzącego proces ofertowy,
 • doradztwo w zakresie modeli inwestycyjnych w tym w obniżaniu ryzyka technicznego i ekonomicznego,
 • wykonywanie bilansów termodynamicznych wszelkich układów technologicznych elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni wraz z optymalizacją parametrów,
 • doradztwo w zakresie gospodarki energetycznej, propozycje modernizacji, rozbudowy oraz konfiguracji nowych systemów energetycznych.