Certyfikat Systemu Zarządzania ISO

Posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania potwierdza spełnienie norm jakości ISO 9001:2015 w zakresie: "Projektowanie oraz prace koncepcyjno-studiualne dla przemysłu sektorów: energetycznego, hutniczego i chemicznego".


Certyfikat nr 30951434 QM15 ważny jest do 16 grudnia 2022 r.